Skip navigation

Przez umowę dzierżawienia ktoś kto dzierżawi deklaruje, że odda dzierżawcy daną rzecz do używania. Jednocześnie, wiąże się to z zebraniem pożytków w tym czasie, zaś dzierżawca za to będzie płacił wcześniej określony czynsz. Jak przygotować umowę dzierżawy i co się powinno w niej zawrzeć?

sprawdź koniecznie

Autor: Barry Lewis
Źródło: http://www.flickr.com
W jaki sposób umowa jest stosowana przez osoby fizyczne, to tak naprawdę musimy uwzględnić ich najbardziej potrzebne dane, jak imiona, nazwiska lub datę urodzenia. Jak osoby fizyczne mają swoją działalność gospodarczą na podstawie wprowadzenia do ewidencji działalności gospodarczej, to musimy podać nazwę tej działalności, a także numer NIP. Właściwie, żeby takie osoby były w stanie przedstawić odpis zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeśli chodzi o spółki, to należy wskazać adres siedziby, numer wpisu do KRS i osoby, które będą uprawnione do reprezentacji.

Umowa powinna zawrzeć szczegółowy opis przedmiotu wypożyczonego, na przykład dzierżawa dzierżawa naczep – tutaj. Jak oddawany pod dzierżawę jest grunt, to musimy wskazać położenie, a więc miejscowość czy ulicę, powierzchnię jak również numer ewidencyjny działki. Musimy takżewspomnieć numer księgi wieczystej.

W momencie, kiedy tematem umowy jest na przykład pojazd, to musimy wskazać jego nazwę, rok produkcji i numer fabryczny. W umowie należy precyzyjnie określić przeznaczenie przedmiotu dzierżawy. Mogą to być rozmaite, z wyprzedzeniem wymienione przeznaczenia. Dzierżawca stwierdza w umowie, że nie obcy mu jest mu stan techniczny przedmiotu dzierżawy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby strony sporządziły protokół z przekazania przedmiotu umowy.

W tego rodzaju protokole może znaleźć się informacja o stanie technicznym dzierżawionej rzeczy. Umowa dotycząca dzierżawy jest umową terminową. Należy zatem pokazywać czas trwania dzierżawy – może to być czas oznaczony, czyli na przykład dwa lata, jak i nieoznaczony (dzierżawa kończy się w takiej sytuacji,kiedy będzie się kończyć jej okres wypowiedzenia). Tak stworzone postępowanie w trakcie dzierżawy będzie posiadało moc prawną i będzie ograniczyć z korzyścią dla obu stron.